Chan urrainn dhuinn an duilleag a dh'iarr thu a lorg!

Chan urrainn dhuinn an duilleag a dh'iarr thu a lorg.