• Clàrsach an Doire

Gairm, 1975. 274 duilleag, còmhdach cruaidh.

`S ann ann an 1883 a chaidh na dàin is sgeulachdan san leabhar seo a sgrìobhadh agus seo an t-siathamh clò-bhualadh. Anns an ro-ràdh don treas clò-bhualadh bho 1902, sgrìobh an t-ùghdar, Niall MacLeòid:

B' e mo ghuidhe 's mo dhùrachd gum biodh Cainnt ar Sinnsear agus Cliù nan Gàidheal cho seasmhach buan ri beanntan ar dùthcha; agus gum biodh ar dùthaich anns na linntean a tha ri teachd mar a bha i anns na làithean a dh'fhalbh na “Tìr nam Beann, nan Gleann 's nan Gaisgeach”.

Sgrìobh lèirmheas

Clàraich a-steach no clàraich leinn airson lèirmheas a dhèanamh

Clàrsach an Doire

  • £3.00


Tagaichean: Clarsach an Doire