Clàr, 2008.125 duilleag

Tha Murchadh ann an staing a‑rithist – mar bu mhinig a bha. Tha cunnart ann gun caill e na rudan as luachmhoire a th’ aige – a leannan ard eireachdail, Raonaid, is caitheamh‑beatha a tha a’ tighinn ris gu mòr. Cha toir ise dha ach an aon chothrom, is feumaidh e bhith sgiobalta.

Ach tha Murchadh na chleasaiche, is ’s dòcha gu bheil cleas ann a bheir fuasgladh dha. Is co aige a tha fios an uair sin co a bhios na shuidhe sa Chowgate an Dun Eideann, gun dachaigh, a’feitheamh ri Seirbheisean Shoisealta?

Sgeulachd aotrom eile o Thormod (a tha cuideachd air Cumhnantan, Keino agus Dacha Mo Ghaoil a sgrìobhadh), a' chuid mhòr dhith a' tachairt san Eilean Sgitheanach, ged a tha Badhlach, Tuathach is Leòdhasach aig cridhe gnothaich. Agus chan eil math dearmad a dhèanamh air Iain (a chunnaic bhana a' tulgadh air cidhe Ùige) no Mòrag Hearach no Suki. Chan eil ise às an àite a shùilicheadh tu, ach anns an leabhar seo 's e glè bheag a tha mar a shùilicheadh tu, ach gu bheil e èibhinn is eirmseach!


"An nobhail as fhearr a rinn Tormod MacGill-Eain?"
Raghnall MacilleDhuibh, The Scotsman 2008

Sgrìobh lèirmheas

Clàraich a-steach no clàraich leinn airson lèirmheas a dhèanamh

Slaightearan

  • £8.99


Related Products

Keino

Keino

Clò Loch Abair, 1998. 126 duilleag. Tha gaol eadar Eachann Ma..

£7.95

Cùmhnantan

Cùmhnantan

Clò Loch Abair, 1996. 127 duilleag. Saoghal an telebhisea..

£7.95

Dacha Mo Ghaoil

Dacha Mo Ghaoil

Clàr, 2005. 124 duilleagan. Tha creutairean annasach a' t..

£8.99

Tagaichean: Ficsean, Ur-sgeul, Abhachdas, An t-Eilean Sgitheanach