Clàr, 2004. 144 duilleag.

Cruinneachadh sgeulachdan a th' againn an seo, ach tha n ah-aon phearsachan a' sìor nochdadh, is tha an leabhar coltach ri nobhail aig an aon àm.

'S e am fear a tha a' toirt ainm dhan leabhar as trice a chì sinn, agus chan ainneamh leis a bhith ann an suidhichidhean ùidheil is neo-àbhaisteach. Tha fear Dòmhnall Iain ann cuideachd, is leanaidh sinn a chùrsa-san tron leabhar, agus feadhainn annasach eile, gu h-àraid an Sgeilbheag ('s a bhrògan donna) 's an Sleapan. Mean air mhean, tha eachdraidh nan daoine sin ga nochdadh, agus 's ann a' sìor mheudachadh a tha an t-eòlas a th' againn orra fhèin is air an t-saoghal aca.
Tha an saoghal sin caochlaideach cuideachd: saoghal Nis a th' ann uaireannan, le cuan is mòinteach is buntàta is cailleachan is bàrdachd; uaireannan eile, 's e saoghal seunta, le prionnsaichean is draoidheachd is brògan a nì cainnt! Ach ge b' e air bith dè an suidheachadh, tha an sgrìobhadh brìoghmhor, siùbhlach, eirmseach. Bheir an leabhar seo an dà chuid gàire is smaoin oirnn.

Tha an leabhar seo cuideachd ri fhaighinn mar leabhar-èisteachd

Sgrìobh lèirmheas

Clàraich a-steach no clàraich leinn airson lèirmheas a dhèanamh

Tocasaid 'Ain Tuirc

  • £8.99


Related Products

Dìomhanas

Dìomhanas

Clàr, 2008. 200 duilleag. Thathar eòlach air Fionnlagh mar sgr..

£8.99

An Aghaidh Choimheach

An Aghaidh Choimheach

Gairm, 1993. 122 duilleag. Cruinneachadh de dhusan sgeulachdan..

£3.00

Màiri Dhall agus Sgeulachdan Eile

Màiri Dhall agus Sgeulachdan Eile

Clàr, 2013. 246 duilleag. Seo an dàrna cruinneachadh sgeulachd..

£9.99

Caogad San Fhàsach

Caogad San Fhàsach

Acair, 2014.  348 duilleag. Cogadh, daoine (ann an ca..

£9.99

Tocasaid 'Ain Tuirc - Leabhar-èisteachd

Tocasaid 'Ain Tuirc - Leabhar-èisteachd

Clàr, 2004. Cruinneachadh sgeulachdan a th' againn an seo,..

£10.00

Sgeulachdan sa Chiaradh

Sgeulachdan sa Chiaradh

Acair, 2015.  138 duilleag. Èisdibh, mas àill leibh, ..

£9.99

An Cearcall

An Cearcall

Acair, 2002. 64 duilleag Tha sgeulachdan agus bàrdachd Thorcui..

£5.99

An Còta Dathach agus Deich Sgeulachdan Eile

An Còta Dathach agus Deich Sgeulachdan Eile

CLÀR, 2018. 118 duilleag Seo an treas cruinneachadh de sgeulac..

£9.99

Tagaichean: Ficsean, Ur-sgeul, Sgeulachdan goirid, Leodhas, Abhachdas