• Ceartas...?

Comunn Dràma Ghàidhlig Ghlaschu, 2001. 23 duilleag.

Dealbh-cluich ann an aon sealladh
Geàrr-chunntas Gàidhlig (Bhon leabhar fhèin)
Tha Mòrag is Aonghas Friseal pòst' ach chan ann dòigheil. Tha aillse oirre ged nach eil e aig ìre bàis fhathast. Tha sùil Aonghais ri beatha còmhla ri Seònaid ach cha chluinn Mòrag guth air sgaradh. Fhad 's is beò ise, bidh Aonghas ceangailte rithe. Aon mhadainn gheibhear Mòrag marbh air an làr. Tha Aonghas a' cumail a-mach gur e bàs nàdarrach a th' ann. Chan eil an Dr Ros cho cinnteach. Cha mhotha na sin tha Seònaid, no Ceit, no Sgt MacAoidh. Dè seòrsa bàs a bh' ann: tubaist, le làimh fhèin, euthenasia, fiù 's murt!

Sgrìobh lèirmheas

Clàraich a-steach no clàraich leinn airson lèirmheas a dhèanamh

Ceartas...?

  • £1.50


Tagaichean: Ceartas...?