• Fèis - The First 25 Years of the Fèis Movement

Fèisean nan Gàidheal, 2006. 204 duilleag.

Chaidh a' chiad fhèis a chumail ann am Barraigh ann an 1981. A-nis 25 bliadhna air adhart, tha còrr is dà-fhichead Fhèis sgapte air feadh na Gàidhealtachd 's na h-eileanan agus sgìrean eile de dh'Alba, le còrr is 13,000 neach-òga a faighinn teagaisg anns na h-ealain Ghàidhlig gach bliadhna. Bhon a thoisich e tha Iomairt nam Fèisean air soirbheachadh gu mòr. Tha an leabhar seo a toirt sùil air cuid dha na sgeulachdan, beachdan agus dealbhan bho dhaoine a tha air pàirt a ghabhail ann an obair nam Fèisean thairis air na 25 bliadhna a-chaidh seachad.

Sgrìobh lèirmheas

Clàraich a-steach no clàraich leinn airson lèirmheas a dhèanamh

Fèis - The First 25 Years of the Fèis Movement

  • £18.00


Tagaichean: Feis - The First 25 Years of the Feis Movement