Polygon, 2012. 220 duilleag.

Tha mothachadh farsaing ann gur h-e Aonghas MacNeacail am prìomh bhàrd a tha a' sgrìobhadh sa Ghàidhlig an-diugh, is e a' sealltainn air gràdh, an aois, cuimhne, cànan, poilitigs agus an tìr fhèin anns a' chruinneachadh bharraichte dhà-chànanach seo. Chithear an grèim làidir a th'aige air cruth, is an smachd àlainn air ruitheam, ann an taghadh de dh'obair a tha ùr no a nochd a-cheana, is i ga foillseachadh mar chomharra gu bheil MacNeacail trì fichead `s a deich agus a' dèanamh bàrdachd cho math `s a gheibhear an Alba an-diugh.

Quotes from the back cover:
"Tha ionracas pearsanta agus bàrdail aig Aonghas MacNeacail is e a' sgrùdadh a dhualchais. Cha b' urrainn ach obair làn dhe ionracas seo a bhith aig a' cheart àm cho ùghdarrasach agus cho mothachail air mhodh cho beothail air an t-saoghal a th' againn is air cùisean ar latha"

"Aonghas MacNeacail has both personal and poetic integrity in his interrogation of his tradition. Only a body of work infused with that integrity could be at once so authoritative and so vibrantly alert to the everyday and the contemporary."
Paddy Bushe

"Tha sòghalachd na cànain cho sònraichte ri chuid poilitigs"

"As striking as his politics is the sensuousness of the language"
Meg Bateman

Sgrìobh lèirmheas

Clàraich a-steach no clàraich leinn airson lèirmheas a dhèanamh

Dèanamh Gàire ris a' Chloc

  • £12.99


Tagaichean: Deanamh Gaire ris a' Chloc