Clann Tuirc, 2007. 64 duilleag.

Dealbhan le West Highland Animation.

Draoidheachd agus uirsgeul, gaisgich agus slaoightearan: sia sgeulachdan dathach air an steidheachadh air beul-aithris na Gaidhealtachd.
Trobhad ach an cluinn thu mun Nathair Ghil aig an robh comas slanachaidh; mun Bhana-bhuidsich Mhuilich a bheireadh ionnsaigh air duine sam bith nach cordadh rithe; mar a fhuair Fionn bas; mu chogais Dhomhnaill Dhuibh Mhic 'ic Ailein, a thainig thuige an cruth muile-mhagag; mu Mhurchadh Dubh na h-Uamha agus mar a fhuair e air ais a oighreachd; agus mun oidhche a bha na gillean nam fior ghillean!

Sgrìobh lèirmheas

Clàraich a-steach no clàraich leinn airson lèirmheas a dhèanamh

Sia Sgeulachdan Gaidhealach

  • £6.99


Tagaichean: Sia Sgeulachdan Gaidhealach