• Ràithean airson Sireadh

Bradan Press, 2017, 112 duilleag

Dàin Rumi airson a' Mhìosachain Ghàidhealaich an Albainn Nuaidh

Taghaidhean de dhàin 's a' Bheurla le Coleman Barks, mìniche Rumi, le eadar-theangachadh chun na Gàidhlig agus dàin tùsail eile

Tha an ceathramh cruinneachadh do bhàrdachd aig Lodaidh MacFhionghain a' cur feairt air eadar-theangachaidhean do mhìneachaidhean Rumi a rinn Coleman Barks an cuide ri dàin a rinn MacFhionghain fhèin tha cuspairean nan dàn 's a' chruinneachadh seo air an cur ann an seòrsachan a bhios a' freagair ri cinn-là a thèid an cumail ann am mìosachan cultarach nan Gàidheal an Albainn Nuaidh.

 

Tha MacFhionghain a' toirt duinn sealladh air cuid de bhàrdachd agus smuaintean cumhachdach is cudromach bho inntinn fìor iongantach, o dhuine bho linn fad air ais an eachdraidh agus o àite fad' air falbh, ach fear le faclan a bhios fhathast buntainneach do 'r beatha làitheil an-diugh. Obair mhath, air a cur gu math, agus airidh air aire farsaing. Molaidh mi dhan t-saoghal i. Ach bithibh faiceallach - faodaidh i smaoineachadh domhain a thoirt oirbh!
Aonghas MacLeòid, Còbh Anndra, Ceap Breatainn

Tha an leabhar grinn seo a' toirt ri chèile bàrdachd bho dhiofar linntean is dùthchannan ach uile air tòir na h-aon ceann-uidhe - gliocas. tha e na thlachd mhòr sgrìobhadh cudromach ùr mar seo a leughadh à Canada. Thillear dhan leabhar seo iomadach ùr gus cèilidh a-rithist air cuid de na dàin. [...] tha feadhainn a dh'fheumar cnuasachd is cuid eile a tha goirid, grinn is a bhualas nad inntinn mar ghath grèine. Gun teagamh bheir e ort meòrachadh air ioma chuspair, is thig tlachd an cois sin.
An Dr. Aonghas MacLeòid, Glaschu

Sgrìobh lèirmheas

Clàraich a-steach no clàraich leinn airson lèirmheas a dhèanamh

Ràithean airson Sireadh

  • £9.99


Related Products

Famhair agus Dàin Ghàidhlig Eile / Giant and Other Gaelic Poems

Famhair agus Dàin Ghàidhlig Eile / Giant and Other Gaelic Poems

Cape Breton University Press, 2008. 215 duilleag. Tha Fam..

£9.99

Ràithean airson Sireadh CD

Ràithean airson Sireadh CD

Bradan Press, 2017, 2 dhiosgDàin Rumi airson a' Mhìosachain Ghàid..

£15.00