• Aiste 1

Ceiltis is Gàidhlig, Oilthigh Ghlaschu, 2007.

Rannsachadh air Litreachas Gàidhlig

Anns an iris seo:

Scottish Gaelic Literary History and Criticism in the Twentieth Century le Ruairidh MacThòmhais

Derick S. Thomson: The Recent Poetry le Crìsdean MacIlleBhàin

Cò leis a' Mhuir? Deòrsa Caimbeul Hay, Coinneach MacLeòid agus an Ciaradh Gàidhealach le Michel Byrne

Faking the 'True Gael'? Carmina Gadelica and the Beginning of Modern Gaelic Scholarship le Dòmhnall E. Meek

Dàin Iain Ghobha le Dòmhnall MacAmhlaigh

'Merely a Bard'? William Ross and Gaelic Poetry le William Gillies

The Ulster Cycle, the Law-tracts, and the Medieval Court: The Depiction of Senchae mac Ailella, Aurlabraid Ulad le Kaarina Hollo

The Early Irish Grammaticus?
le Abigail Burnyeat

Sgrìobh lèirmheas

Clàraich a-steach no clàraich leinn airson lèirmheas a dhèanamh

Aiste 1

  • £15.00


Related Products

Aiste 2

Aiste 2

Roinn na Ceiltis, Oilthigh Ghlaschu, 2009. 119 duilleag. Ranns..

£15.00

Aiste 4

Aiste 4

Ceiltis is Gàidhlig, Oilthigh Ghlaschu, 2014. Rannsachadh air ..

£15.00

Aiste 3

Aiste 3

Ceiltis is Gàidhlig, Oilthigh Ghlaschu, 2010. Rannsachadh air ..

£12.00