• Rannsachadh na Gàidhlig 8

Dunedin Academic Press Ltd, 2016.  314 duilleag.

Pàipearan bho Rannsachadh na Gàidhlig 8, a chaidh a chumail ann an Dùn Èideann anns an Ògmhios 2014. 

Meg Bateman agus John Purser: Uinneag dhan Àird an Iar: Leanailteachd Crutha ann an Dùthchas nan Gàidheal;
Ronald Black: The Gaelic Manuscripts at Inveraray Castle;
Sara C. Brennan, Michael Danson agus Bernadette O’Rourke: Selling a Language to Save It? The Business-Oriented Promotion of Gaelic and Irish;
Hugh Cheape: A’ suathadh ri iomadh rud: Comas is cothrom faclaireachd a leudachadh tro bhriathrachas a’ chultair dhùthchasaich;
Ross Crawford: The Massacre of Eigg in 1577;
Stiùbhart S. Dunmore: Gàidheil, Goill agus coimhearsnachd na Gàidhlig: Ideòlasan cànain am measg inbhich a fhuair FTMG;
Jean S. Forward: Celtic Colours: Cultural Sustainability;
Anne Macleod Hill: Dh’fhalbh na Gillean Grinn: Spiritual Perspectives in Women’s Songs of The Great War;
Grant Jarvie agus Ùisdean MacIllInnein: Camanachd – fada bharrachd na dìreach gèam;
Kyriakos Kalorkoti: Fuaran Sléibh: The Poet’s Main Copy;
Christopher Lewin: Syntactic innovation in Manx and Sutherland Gaelic;
Coinneach MacLean: Haggis agus: Gaelic Scotland through the minibus window;
Sandra Malley: The passion of George Campbell Hay for Gaelic and the Gaels;
Ciorstaidh NicLeòid: Briathrachas an Iasgaich ann an Eilean Bharraigh: Faclan airson nan Sgothan;
Sìleas NicLeòid: Cuimseachadh air Cruth ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig (FMG): A' leasachadh chomasan cànain le ceartachadh iomchaidh;
Priscilla Scott: 'Bean-Chomuinn nam Bàrd': Exploring common ground in the lives and perspectives of the Gaelic poets Mary MacPherson and Mary MacKellar;
Richard Sharpe: Manuscript and Print in Gaelic Scotland and Ireland, 1689–1832;
Moray Watson: The Gaelic Writer, Iain Crichton Smith.

Sgrìobh lèirmheas

Clàraich a-steach no clàraich leinn airson lèirmheas a dhèanamh

Rannsachadh na Gàidhlig 8

  • £29.99


Related Products

The Highest Apple / An Ubhal as Àirde

The Highest Apple / An Ubhal as Àirde

Francis Boutle Publishers, 2019. 813 duilleagan Cruinneachadh ..

£30.00

Tagaichean: Rannsachadh na Gaidhlig 8