Acair, 2015.  138 duilleag.

Èisdibh, mas àill leibh, laoidh
Air a' chuideachd chaoimh a dh'fhalbh...

Abair cuideachd, is abair sgeulachdan!  Tha muinntir Nis an seo an iomadh riochd.  Cuid a chaidh a-null thairis, gu tric gu fuachd is cruadal.  Cuid eile a dh'fhuirich aig baile, is chì sinn na rinn 's na thuirt iadsan, is muir is mòinteach far comhair an-còmhnaidh.  Cha mhò a tha dearmad air gaol is leannachd.  Laoidh a tha seo dhan t-saoghal a bh' ann 's a th' ann, far an robh am Pablo is MacFhearchair, is far a bheil Anna à Eòrpaidh is Anna à Dail bho Thuath, cearcan-fraoich, pocannan plastaig is Super Mario! 

Tha sgrìobhadh agus sgrìobhadh ann. Agus tha sgrìobhadh an duine seo sònraichte; mar gu snaigheadh clachair balla, clach an dèidh cloiche; mar gum bualadh gobha iarann, buille an dèidh buille. Aithnichidh tu a sgrìobhadh mus eil thu fada na chuideachd: soilleir, grinn le fiamh a' ghàire. Cha b'e a cheannach a rinn e.
Mark Wringe

Sgrìobh lèirmheas

Clàraich a-steach no clàraich leinn airson lèirmheas a dhèanamh

Sgeulachdan sa Chiaradh

  • £9.99


Related Products

Shrapnel

Shrapnel

Clàr, 2006. 175 duilleag.   An oidhche bha iad sa ghle..

£8.99

Dìomhanas

Dìomhanas

Clàr, 2008. 200 duilleag. Thathar eòlach air Fionnlagh mar sgr..

£8.99

Tocasaid 'Ain Tuirc

Tocasaid 'Ain Tuirc

Clàr, 2004. 144 duilleag. Cruinneachadh sgeulachdan a th' aga..

£8.99

An Druim Bho Thuath

An Druim Bho Thuath

Clàr, 2011. 184 duilleag An treas nobhail le Tormod Caimbeul. ..

£8.99

An Naidheachd Bhon Taigh

An Naidheachd Bhon Taigh

Cànan, 1994. 138 duilleag. Sheas mi anns an doras agus chunnai..

£6.00

Màiri Dhall agus Sgeulachdan Eile

Màiri Dhall agus Sgeulachdan Eile

Clàr, 2013. 246 duilleag. Seo an dàrna cruinneachadh sgeulachd..

£9.99

Caogad San Fhàsach

Caogad San Fhàsach

Acair, 2014.  348 duilleag. Cogadh, daoine (ann an ca..

£9.99

Breab, Breab, Breab

Breab, Breab, Breab

Acair, 2017. 179 duilleag. An leabhar as ùire ann an sreath Ai..

£11.99

Sgeulachdan Dhòmhnaill Alasdair

Sgeulachdan Dhòmhnaill Alasdair

Acair, 2001. 126 duilleag.Rugadh Dòmhnall Alasdair an 1919 an Gar..

£6.99

An Cearcall

An Cearcall

Acair, 2002. 64 duilleag Tha sgeulachdan agus bàrdachd Thorcui..

£5.99

Tocasaid 'Ain Tuirc - Leabhar & CD

Tocasaid 'Ain Tuirc - Leabhar & CD

Clàr, 2004. 144 duilleag. Cruinneachadh sgeulachdan a th' aga..

£18.99

Tagaichean: Ficsean, Aiteal, Sgeulachdan Goirid, Leodhas