• Là a' Dèanamh Sgèil Do Là - Leabhar-èisteachd

Clàr, 2004.

Nobhail chumhachdail eile bho Aonghas Pàdraig Caimbeul. Chì sinn teaghlach anns an Eilean Sgitheanach agus duine sònraichte aig a bheil buaidh mhòr air am beath, ach 's ann san àm ri teachd a tha seo, agus tha lathaichean doirbhe, dorcha air tighinn air a' chinne-daonna. Casg air Gàidhlig. Saoghal doirbh, ach a dh'aindeoin sin, mairidh miann air saorsa, agus faodaidh rudan mìorbhaileach tachairt.

Tha an sgeulachd a' sgaoileadh fad' is farsaing tro thìm agus air feadh an t-saoghail mhòir. Tha i a' toirt dòchas dhuinn uile. Fìor nobhail chumhachdach.

Gheibhear an leabhar an seo

Cha tug an Caimbeulach fada a’ freagairt na ceist: "De an rathad a ghabhas e as deidh An Oidhche mus do Sheol Sinn? Ghabh e an rathad coimheach eagalach (ach uairean eibhinn) a ghabh Iain coir Mac a’ Ghobhainn cho tric ’na sgeulachdan goirid. Se an diofar eadar an dithist gum faic an Caimbeulach daonnan bogha-froise an dochais. Ghabh e an rathad ceart; leugh an leabhar seo ’s bidh do dhuais agad.
Raghnall MacIlleDhuibh

Tha nobhail ùr Aonghais Phàdraig mar gun do thachair Gabriel Garcia Marquez ri Seòras Orwell agus gum faca iad latha, dh'fhaodadh, nach eil cho fad' às dhan Ghàidhlig, dhan Ghàidhealtachd 's dhan t-saoghal gu lèir.
Màiri Anna NicUalraig

Ulaidh ann an litreachas agus eachdraidh na Gàidhlig
Seonaidh Ailig Mac a' Phearsain

Leugh lèirmheas air an leabhar seo air GoodReads

Sgrìobh lèirmheas

Clàraich a-steach no clàraich leinn airson lèirmheas a dhèanamh

Là a' Dèanamh Sgèil Do Là - Leabhar-èisteachd

  • £10.00


Related Products

Là a' Dèanamh Sgèil Do Là

Là a' Dèanamh Sgèil Do Là

Clàr, 2004. 238 duilleag. Nobhail chumhachdail eile bho A..

£8.99

Gymnippers Diciadain - Leabhar-èisteachd

Gymnippers Diciadain - Leabhar-èisteachd

Clàr, 2006. Bha an leabhar seo air geàrr-liosta SALTIRE..

£10.00

Dacha Mo Ghaoil - Leabhar-èisteachd

Dacha Mo Ghaoil - Leabhar-èisteachd

Clàr, 2005.   3 CDan. Tha creutairean annasach a' ti..

£10.00

Na Klondykers - Leabhar-èisteachd

Na Klondykers - Leabhar-èisteachd

Clàr, 2005. 1989. An 'Cogadh Fuar' aig àirde. Agus a-mach..

£10.00

Là a' Dèanamh Sgèil Do Là - Leabhar & CD

Là a' Dèanamh Sgèil Do Là - Leabhar & CD

Clàr, 2004. 238 duilleag. Nobhail chumhachdail eile bho A..

£18.99

Tagaichean: Ficsean, Ur-sgeul, Leabhraichean-eisteachd