• Hebridean Folksongs 1

Birlinn, 2018. 375 duilleag

Cruinneachadh de dh'Òrain Luaidh a rinn Dòmhnall MacCarmaig ann an Cille Pheadair an Uibhist a Deas ann an 1893

Chaidh cuid dhiubh eadar-theangachadh le Mgr. Ailean Dòmhnallach
Air a dheasachadh le Iain Latharna Caimbeul
Ceòl air a chur ann an sgrìobhadh le Francis Collinson

Anns na trì leabhraichean de Hebridean Folksongs, a tha air am foillseachadh airson a' chiad uair on a nochd iad an toiseach (1967, 1977, 1981), tha 135 òrain luaidh.

Tha Leabhar 1 stèidhichte air òrain luaidh a chaidh a chruinneachadh le Dòmhnall MacCarmaig ann an Uibhist a Deas ann an 1893. 'S ann air clàraidhean a rinn Iain Latharna Caimbeul ann am Barraigh, Uibhist a Deas, Èirisgeigh agus Beinn na Fadhla eadar 1938 agus 1965 a tha Leabhraichean 2 is 3 stèidhichte.

Bidh ùidh aig seinneadairean tràidiseanta, sgoiltean agus oilthighean, agus iadsan aig a bheil ùidh ann an cultar agus eachdraidh sòisealta ceann Iar-thuath na h-Alba.

Sgrìobh lèirmheas

Clàraich a-steach no clàraich leinn airson lèirmheas a dhèanamh

Hebridean Folksongs 1

  • £25.00


Related Products

Hebridean Folksongs 2

Hebridean Folksongs 2

Birlinn, 2018. 367 duilleag Òrain Luaidh à Barraigh, Uibhist a..

£25.00

Hebridean Folksongs 3

Hebridean Folksongs 3

Birlinn, 2018. 431 duilleag Òrain Luaidh à Bhatarsaigh, Barrai..

£25.00