Greentrax Recordings Ltd., 2016. CD air a bheil 29 clàraidhean.

1.   Allaibh Arra Bò Choisinn Co-bheag  (Alastair MacNeill)

2.   Columba and Mallachdaig  (John Henderson)

3.   O Ho-rò, ‘Ille Dhuinn  (Margaret MacArthur)

4.   Witchcraft  (Donald Sinclair)

5.   Port-à-Beul  (Alex Hector MacPhail)

6.   Bean a’ Chòtain Ruaidh  (Christine MacArthur)

7.   Blàr nan Sguab  (Donald Sinclair)

8.   Blanket Washing  (Chrissie MacLean)

9.   Mo Nighean Donn à Còrnaig  (Alastair MacNeill)

10. Òran an Fhuadaich  (Donald Sinclair)

11. Canntaireachd  (Hugh MacDonald)

12. Elegy for Mrs Noble  (Donald Sinclair)

13. Children’s Play Rhymes  (Eilidh Kennedy & Mary Ann Campbell)

14. Diarmaid and Gráinne  (Donald Sinclair)

15.  Seo an Duan – Gaelic hymn  (Flora Bunting)

16. Cinderella  (John Henderson)

17. An Imrich  (Donald Sinclair)

18. Gilleasbaig Làidir and the Factor  (John Henderson)

19. Archibald and Duncan Campbell  (Donald Sinclair)

20. Emigrants Leaving Tiree for Canada, 1851  (Chrissie MacLean)

21. Tiree Settlers at McIntyres’ Corners  (Alex Lamont)

22. Great Tea Race 1866 – Ariel and Taeping  (Donald Sinclair)

23. Manitoba  (Hector Kennedy)

24. Òran Mhanitoba  (Alastair MacNeill)

25. Hogmanay Rhyme  (Hector MacLean)

26. Skerryvore survivor  (Donald Sinclair)

27. Tha Mise Seo Gun Chroit Gun Sgoth  (Hector Kennedy)

28. Òran a’ Chogaidh  (Colin Lamont)

29. Piping  (Alasdair Sinclair)

Sgrìobh lèirmheas

Clàraich a-steach no clàraich leinn airson lèirmheas a dhèanamh

Scottish Tradition 27: Sguaban à Tìr an Eòrna / Traditions of Tiree

  • Còd a' bhathar: 5018081902729
  • Ri làimh: Out Of Stock
  • £11.99


Tagaichean: Scottish Tradition 27: Sguaban à Tìr an Eòrna