Bill Lawson Publications, 1999. 66 duilleag.

Tha iomadach bliadhna o ghabh na Gàidheil tlachd anns na h-òrain aig Seonaidh Moireasdan à Sgalpaigh na Hearadh – neo Seonaidh Fhionnlaigh, mar a chanas a mhuinntir fhèin ris. Ach seo a' chiad uair a chaidh an cur còmhla ann an leabhar, agus nithear toileachadh ris a' chruinneachadh thall 's a-bhos. A bharrachd air na h-òrain Ghàidhlig, gheibhear taghadh beag de na rinn am bàrd anns a' Bheurla agus iomradh air a bheatha le Fred MacAmhlaidh.

Sgrìobh lèirmheas

Clàraich a-steach no clàraich leinn airson lèirmheas a dhèanamh

Tiugainn do Sgalpaigh - Bàrdachd Sheonaidh Fhionnlaigh

  • £7.00


Tagaichean: Tiugainn do Sgalpaigh - Bardachd Sheonaidh Fhionnlaigh