Watercolour Music, 2013.

 1. Crònan Chàrsaig
 2. 'S Olc a Dh'Fhàg an Uiridh Mi
 3. Mo Mhaighdean Òg
 4. Puirt-à-Beul
 5. A' Fàgail Dhiùra
 6. Ochoin! Cha Taobh Tuilleadh
 7. Mo Rùn Air na Maraichean
 8. Shuidh' Mi Air Cnoc
 9. Puirt-à-Beul
 10. 'Ic Mhaoilein a Shaorainn
 11. Rubha nan Cudaigean
 12. Triall Mara na h-Ì
 13. Thoir Dhomh Do Làmh
 14. Dh'èirich Mi Moch Madainn Earraich
 15. I Hiùraibh O, Chan Eil Mi Slàn
 16. 'S Minig a Bha Sinn
 17. An Fhaidhir Mhuileach
 18. Sios Dhan an Abhainn

Sgrìobh lèirmheas

Clàraich a-steach no clàraich leinn airson lèirmheas a dhèanamh

Comunn Gàidhealach Mhuile - Pinc is Purpaidh

 • £11.99


Tagaichean: Comunn Gaidhealach Mhuile - Pinc is Purpaidh