Donnchadh MacIllIosa (Translated)

Chan eil bathar sam bith ann.