Togail Coimhearsnachd Leughaidh

Togail Coimhearsnachd Leughaidh

Tha Comhairle nan Leabhraichean airson taic a chumail ri buidhnean ann an sgìrean far a bheilear a’ dèanamh oidhirp gus cothroman a chruthachadh do luchd-labhairt agus luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig. Chòrdadh e rinn cuideachadh a thoirt dhaibh ann a bhith a’ tòiseachadh a chruthachadh stòras de leabhraichean, a ghabhas a leasachadh tro thìde

Ma tha sibhse airson taic a chumail ri na coimhearsnachdan seo, faodaidh sibh àirleas-leabhar luach £5 no £10 a cheannach, anns an dòigh àbhaisteach, a thèid a chleachdadh airson leabhraichean a cheannach dha na buidhnean seo.Nach cuir sibh seòladh Chomhairle nan Leabhraichean a-steach (32 Mansfield Street, Glaschu G11 5QP) – chan fheum sibh pàigheadh airson postachd.

’S ann dhan a’ choimhearsnachd a bhios na leabhraichean a thèid a cheannach tron iomairt seo, agus thèid an cumail ann an àite far am bi e comasach do leughadair sam bith an cleachdadh.


Airleas-leabhair £10 - Togail Coimhearsnachd Leughaidh

Airleas-leabhair £10 - Togail Coimhearsnachd Leughaidh

Thèid an t-àirleas-leabhair seo a chleachdadh gus leabhraichean a..

£10.00

Airleas-leabhair £5 - Togail Coimhearsnachd Leughaidh

Airleas-leabhair £5 - Togail Coimhearsnachd Leughaidh

Thèid an t-àirleas-leabhair seo a chleachdadh gus leabhraichean a..

£5.00

A' sealltainn duilleag {start} gu {end} à {total} ({pages} duilleagan)