• Ainmeil thar Cheudan: Presentations to the 2011 Sorley MacLean Conference

Clò Ostaig, 2016. 183 pages.

Leabhar agus DVD.

Bhiodh ceud bliadhna air a' bhliadhna 2011 bho rugadh Somhairle MacGill-Eain, agus airson sin a chomharrachadh agus airson gun dèante meòrachadh farsaing air an dìleab phrìseil a dh'fhàg e mar bhàrd, mar sgrùdaire litreachais, mar fhoghlamaiche agus mar eachdraiche, chumadh co-labhairt ann an Ògmhios na bliadhna sin ann an Sabhal Mòr Ostaig, far an robh MacGill-Eain air a bhith glè eòlach. Chnuasaicheadh iomadh taobh de bheatha is de shaothair duine a bha fìor shònraichte, agus eadar an leabhar seo agus a' chlàrag a tha na chois gheibhear fichead sealladh fa leth air a dhualchas is air na rinn e. Is math as fhiach iad an leughadh is an èisteachd.

Sgrìobh lèirmheas

Clàraich a-steach no clàraich leinn airson lèirmheas a dhèanamh

Ainmeil thar Cheudan: Presentations to the 2011 Sorley MacLean Conference

  • Còd a' bhathar: 9780956261540
  • Ri làimh: Sa bhùth
  • £8.00