Blog

Fo-roinnean

Cuimhneachan
Taghadh de leabhraichean mu dheidhinn a' Chiad is an Dàrna Cogaidh - ficsean, bàrdachd agus eachdraidh-beatha..
Dàin Ùra le Catrìona NicGumaraid
Tha Comhairle nan Leabhraichean air cruinneachadh de dhàin ùra agus aithnichte le Catrìona NicGumaraid, ùghdar Rè na h-Oidhche / The Length of the Night (Canongate, 1994), a chur ri chèile.Leugh'Àilleagan am Measg nam Flùr / The Beauty Amongst the Flowers' air-loidhne..
A' Toirt Mo Chasan leam - Ranntairean Palastaineach

Blog mu dheidhinn turas a bh' aig Micaela Ash gu na Ranntairean Palastaineach.

Anns a' Bhaile Mhòr

20 leabhar Gàidhlig stèidhichte ann am bailtean mòra ann an Alba agus air feadh an t-saoghail

Ceitidh Hutton - Agallamh
Bhruidhinn mi ri Ceitidh Hutton beagan làithean mus deach an leabhar ùr aice, Grumpa: Am Bodach Busach, a chur air bhog. Tharraing mi air falbh i bhon a’ ghunna-gloidh aice, far an robh i a’ dèanamh pupaid den a’ phrìomh charactar, a bhios a’ tighinn còmhla rithe gu tachartasan agus leughaidhean. Tha Ceitidh air seachd leabhraichean-cloinne a sgrìobhadh gu ruige seo agus ’s ann leis a’ chompanaidh aice fhèin, Dealan-dè, a chaidh an dà leabhar mu dheireadh aice fhoillseachadh. Mus d’fhuair mi a-mach tuilleadh mu dheidhinn Grumpa, dh’fhaighnich mi do Cheitidh dè an leabhar a sgrìobh i fhèin air..
0 beachdan air an artagail seo - Seall na beachdan
Lèirmheas: An Làmh a Bheir le Seonaidh Charity

Lèirmheas air 'An Làmh a Bheir' le Seonaidh Charity

0 beachdan air an artagail seo - Seall na beachdan
Lèirmheas: A' Choille Fhiadhaich

Lèirmheas air 'A' Choille Fhiadhaich' le Coinneach Lindsay

0 beachdan air an artagail seo - Seall na beachdan
20 Dealbhan-cluiche

20 Dealbhan-cluiche Gàidhlig

0 beachdan air an artagail seo - Seall na beachdan

Sealladh air naidheachdan bho 2016 ann an saoghal litreachas na Gàidhlig

0 beachdan air an artagail seo - Seall na beachdan

Dè an leabhar Gàidhlig as fheàrr leat? Am b’urrainn dhut còmhdach nas  fheàrr a dhealbhachadh air a shon?

Tha sinn a’ ruith co-fharpais airson postair a dhealbhadh airson Latha nan  Leabhraichean 2017 (2 am Màrt), a thèid a chrochadh ann an uinneagan bùth  Chomhairle nan Leabhraichean!

A' sealltainn duilleag {start} gu {end} à {total} ({pages} duilleagan)