Dàin Ùra le Catrìona NicGumaraid

Dàin Ùra le Catrìona NicGumaraid

Dàin Ùra le Catrìona NicGumaraid

Tha Comhairle nan Leabhraichean air cruinneachadh de dhàin ùra agus aithnichte le Catrìona NicGumaraid, ùghdar Rè na h-Oidhche / The Length of the Night (Canongate, 1994), a chur ri chèile.

Leugh'Àilleagan am Measg nam Flùr / The Beauty Amongst the Flowers' air-loidhne

Air a sgrìobhadh le Shelagh

A'chuairt-litir

* Post-d:

* Ainm:

* Sloinneadh: