Leabhraichean airson Làithean-saora

Leabhraichean airson Làithean-saora

Chaidh iarraidh air sgrìobhadairean Gàidhlig leabhraichean a mholadh a leughadh iad air làithean-saora agus thug iad deagh mheasgachadh dhuinn!

Gheibhear lasachadh 10% air na 10 leabhraichean gu h-ìosal gu deireadh an Iuchair (an dà chuid anns a' bhùth agus air-loidhne):

  • An Leabhar Liath (air a mholadh le Alison Lang agus Wilson MacLeòid)
  • Tocasaid 'Ain Tuirc (air a mholadh le Maureen NicLeòid)
  • Glainne (air a mholadh le Wilson MacLeòid agus Maureen NicLeòid)
  • Sneachd air Druim Uachdair (air a mholadh le Mìcheal Bauer)
  • Ìmpireachd (air a mholadh le Catrìona Lexy Chaimbeul)
  • An Guth Aoibhneach (air a mholadh le Iain D. Urchardan)
  • Cho Snog 's a Tha Thu (air a mholadh le Catrìona Lexy Chaimbeul)
  • Cala Bendita 's a Bheannachdan (air a mholadh le Seonaidh Charity)
  • Dannsam led Fhaileas (air a mholadh le Marcas Mac an Tuairneir)
  • Shrapnel (air a mholadh le Maureen NicLeòid)

Ma tha molaidhean agaibh fhèin, nach leig sibh fios thugainn air Facebook no Twitter!

Air a sgrìobhadh le Shelagh

Rudan co-cheangailte ris an artaigil seo

Ìmpireachd

Ìmpireachd

Clàr, 2010. 172 duilleag. Thug athair Thormoid an rathad mòr ..

£8.99

Shrapnel

Shrapnel

Clàr, 2006. 175 duilleag.   An oidhche bha iad sa ghle..

£8.99

Tocasaid 'Ain Tuirc

Tocasaid 'Ain Tuirc

Clàr, 2004. 144 duilleag. Cruinneachadh sgeulachdan a th' aga..

£8.99

Dannsam led Fhaileas / Let Me Dannce with Your Shadow

Dannsam led Fhaileas / Let Me Dannce with Your Shadow

Luath Press, 2006. Ath-chlò-bhualadh. 2009. 124 duilleag. ..

£8.99

Cala Bendita 's a Bheannachdan

Cala Bendita 's a Bheannachdan

Acair, 2014. 203 duilleag. Cruinneachadh de sgeulachdan go..

£9.99

Glainne

Glainne

Sandstone Press, 2014.  74 duilleag. Tha teagasg ceim..

£7.95

Cho Snog 's a tha thu

Cho Snog 's a tha thu

Sandstone Press, 2015.  87 duilleag. A bheil fhios ag..

£7.99

A' Toirt Mo Chasan Leam

A' Toirt Mo Chasan Leam

Acair, 2016. 382 duilleag. Ghabh Maureen NicLeòid bliadhna..

£14.99

An Leabhar Liath

An Leabhar Liath

Luath Press, 2016 Deasaichte le Pàdraig MacAoidh agus Iain S. ..

£20.00