Nàdar / Bòidhchead na Tìre

Nàdar / Bòidhchead na Tìre

Seo an t-àm as fheàrr den bhliadhna airson na brògan trom agus mapaichean na Suirbhidh Òrdanais fhaighinn a-mach às a’ phreasa agus airson cuairt a ghabhail tro chuid de na sgìrean brèagha ann an Alba.

Tha sinn air leabhraichan a thaghadh a bheir taic dhut a thaobh fuaimneachadh ainmean-àite, aithneachadh lùsan agus craobhan, taghadh slighean agus sgìrean…agus a bheir brosnachadh dhaibhsan aig a bheil ùidh ann an togail dealbhan!

Air a sgrìobhadh le Shelagh

Rudan co-cheangailte ris an artaigil seo

An t-Eilean

An t-Eilean

The Islands Book Trust, 2012. 104 duilleag. Dealbhan le Ca..

£10.00

The Celtic Place-Names of Scotland

The Celtic Place-Names of Scotland

Birlinn, 2004. 557 duilleag. ..

£20.00

Muir is Tìr

Muir is Tìr

Acair, 2005. 128 duilleag. `S e fìor ulaidh a tha san leabhar ..

£12.00

Craobhan

Craobhan

Clàr, 2000. 48 duilleag. Dealbhan le Seònaid Grigor. Fiosra..

£5.50

Flùraichean

Flùraichean

Leabhraichean Beaga, 1997. 28 duilleag. Dealbhan le Tammi..

£4.95

Ainmean Gàidhlig Lusan - Gaelic Names of Plants

Ainmean Gàidhlig Lusan - Gaelic Names of Plants

J.W. Clark, 1999. 225 duilleag. Liosta iomlan de dh'ainme..

£8.99

Dualchas agus an Àrainneachd - Sin am Fearann Caoin

Dualchas agus an Àrainneachd - Sin am Fearann Caoin

Clò Ostaig, 2009. 220 duilleag/pages. An lùib na dà aiste ..

£7.50

Muilnean Beaga Leodhais

Muilnean Beaga Leodhais

Acair, 2009. 120 duilleag- còmhdach cruaidh. Tha an leabh..

£7.50

Crodh Gàidhealach Gu Leòr!

Crodh Gàidhealach Gu Leòr!

Busdubh Books, 2009. 64 duilleag. Tha an leabhar seo (a t..

£7.99

Obair Gun Duais?

Obair Gun Duais?

Urras Leabhraichean nan Eilean/The Islands Book Trust, 2010. 1..

£5.99

Suas gu Deas

Suas gu Deas

The Islands Book Trust, 2009. 92 duilleag, còmhdach cruaidh. T..

£20.00

Sgàile is Solas / Lasting traces : Mingulay to Scarp

Sgàile is Solas / Lasting traces : Mingulay to Scarp

Acair, 2007. 95 duilleagan. Anns an leabhar seo, tha deilbh ai..

£14.00

Sùlaisgeir

Sùlaisgeir

Acair, 2010. 136 duilleag. Dealbhan le James MacGeoch. Tha ..

£20.00

Cas-Cheum an Leodhas

Cas-Cheum an Leodhas

Acair, 2006. 89 duilleag. 'Footfall in Lewis' - the photograph..

£14.00

Na Hearadh bho Dhà Shealladh / Two Views of Harris

Na Hearadh bho Dhà Shealladh / Two Views of Harris

Acair, 2009. 169 duilleag, is 80 dealbhan dathte, còmhdach cru..

£18.00

Leughadh Aghaidh na Tìre

Leughadh Aghaidh na Tìre

Whittles Publishing Ltd, 2019.  264 duuilleag. Tha Leugha..

£18.99

Ri Luinneig mun Chrò

Ri Luinneig mun Chrò

Grace Note Publications, 2015.  433 duilleag. Crodh ann a..

£20.00