An Cànan fon Phrosbaig

An Cànan fon Phrosbaig

10 leabhraichean a tha a' toirt sùil sgoilearach air a' Ghàidhlig:

Air a sgrìobhadh le Shelagh

Rudan co-cheangailte ris an artaigil seo

Linguistic Politics

Linguistic Politics

Cló Ollscoil na Banríona, Belfast, 2001. 258 duilleag. ..

£13.50

Language Planning and Education: Linguistic Issues in Northern Ireland, the Republic of Ireland, and Scotland
A' Cleachdadh na Gàidhlig

A' Cleachdadh na Gàidhlig

Clò Ostaig, 2011. 314 duilleag. Slatan-tomhais ann an dìon càn..

£10.00

Reversing Language Shift

Reversing Language Shift

Belfast Studies in Language, Culture and Politics, Queen's Univer..

£19.50

Foghlam tro Mheadhan na Gaidhlig

Foghlam tro Mheadhan na Gaidhlig

Dunedin Academic Press, 2007. 87 duilleag. ..

£6.50

A' Ghàidhlig agus Beachdan nan Sgoilearan

A' Ghàidhlig agus Beachdan nan Sgoilearan

Clò Ostaig, 2015.  135 duilleag. Cothroman Leasachaidh an..

£7.50

Rannsachadh na Gàidhlig 8

Rannsachadh na Gàidhlig 8

Dunedin Academic Press Ltd, 2016.  314 duilleag. Pàip..

£29.99

Coimhearsnachd na Gàidhlig an-diugh / Gaelic Communities Today

Coimhearsnachd na Gàidhlig an-diugh / Gaelic Communities Today

Dunedin Academic Press, 2010. 188 duilleag. Tha an leabhar seo..

£22.00