Naidheachdan

Naidheachdan


Dreuchd: Stiùiriche Chomhairle nan Leabhraichean

Dreuchd: Stiùiriche Chomhairle nan Leabhraichean

StiùiricheComhairle nan LeabhraicheanTuarastal £45,023 - £53,78..

DUAIS DHÒMHNAILL MEEK 2018 - NA DUAISEAN

DUAIS DHÒMHNAILL MEEK 2018 - NA DUAISEAN

Rosemary Ward còmhla ri Ruairidh MacIlleathain, neach-buannachaid..

Caidreabh IGNITE (LAS) 2019

Caidreabh IGNITE (LAS) 2019

’S e iomairt ùr a th’ ann an Caidreabh Ignite (LAS) 2019; pròisea..

Cùrsa aon-latha: Glaschu agus Dùn Èideann 2018

Cùrsa aon-latha: Glaschu agus Dùn Èideann 2018

GLASCHU: Diardaoin 22 Samhain 2018 (Oifis Chomhairle nan Leabhra..

Cùrsa trì latha: Sgilean Sgrìobhaidh is Deasachaidh Gàidhlig

Cùrsa trì latha: Sgilean Sgrìobhaidh is Deasachaidh Gàidhlig

Sgilean Sgrìobhaidh is Deasachaidh GàidhligCùrsa Trèanaidh 3-l..

Farpaisean-sgrìobhaidh: Bàrdachd & Sgeulachdan-cloinne

Farpaisean-sgrìobhaidh: Bàrdachd & Sgeulachdan-cloinne

Tha Comhairle nan Leabhraichean, ann an co-bhoinn le Oilthigh Ghl..

Buidheann-leughaidh Air-loidhne

Buidheann-leughaidh Air-loidhne

Tha Comhairle nan Leabhraichean agus e-Sgoil air buidhnean-leugha..

GBC@50 - Suaicheantas Ùr

GBC@50 - Suaicheantas Ùr

Ann an 2018, bidh Comhairle nan Leabhraichean, am prìomh bhuidhea..

DUAISEAN NAN SGRÌOBHADAIREAN ÙRA 2018

DUAISEAN NAN SGRÌOBHADAIREAN ÙRA 2018

Tha Comhairle nan Leabhraichean agus Urras Leabhraichean ..

Leabhraichean Gàidhlig do Phàrantan

Leabhraichean Gàidhlig do Phàrantan

Tha Comhairle nan Leabhraichean mothachail air na duilgheadasan a..

Rannsachadh: Cleachdaidhean Leughaidh sa Ghàidhlig

Rannsachadh: Cleachdaidhean Leughaidh sa Ghàidhlig

Leughadh airson Tlachd – Cleachdaidhean Leughaidh sa Ghàidhlig..

Leum dhan Leabhar

Leum dhan Leabhar

Ma tha fèill-reic gu bhith aig an sgoil agaibh ro na làithean-sao..

Bùithtean

Bùithtean

Bidh na bùithtean a leanas a' reic measgachadh de leabhraichean G..

AquAid

AquAid

Tha sinne aig Comhairle nan Leabhraichean a’ tuigsinn gu bheil..

A'chuairt-litir

* Post-d:

* Ainm:

* Sloinneadh: