Naidheachdan


Sreath de Bhàrdachd Ùr

Sreath de Bhàrdachd Ùr

  ’S e fear de na tachartasan a bha againn ri cur dhe..

Bàrdachd bho Dhuais Dhòmhnaill Meek 2019

Bàrdachd bho Dhuais Dhòmhnaill Meek 2019

Bho thoiseach sgapadh a’ Choronabhìorais, tha a’ mhòr-chuid dhuin..

NA DUAISEAN LITREACHAIS 2020

NA DUAISEAN LITREACHAIS 2020

  NA DUAISEAN LITREACHAIS 2020 Ri linn COVID-19, t..

Deichead de Leabhraichean Gàidhlig: 2010-19

Deichead de Leabhraichean Gàidhlig: 2010-19

Leis gu bheil an t-àm a’ teannadh dlùth ri deireadh na bliadhna, ..

Duais Dhòmhnaill Meek

Duais Dhòmhnaill Meek

Chaidh Duais Dhòmhnaill Meek a stèidheachadh ann an 2010 le taic ..

Leabhraichean Gàidhlig do Phàrantan

Leabhraichean Gàidhlig do Phàrantan

Tha Comhairle nan Leabhraichean mothachail air na duilgheadasan a..

Leum dhan Leabhar

Leum dhan Leabhar

Ma tha fèill-reic gu bhith aig an sgoil agaibh ro na làithean-sao..

Rannsachadh: Cleachdaidhean Leughaidh sa Ghàidhlig

Rannsachadh: Cleachdaidhean Leughaidh sa Ghàidhlig

Leughadh airson Tlachd – Cleachdaidhean Leughaidh sa Ghàidhlig ..

Bùithtean

Bùithtean

Bidh na bùithtean a leanas a' reic measgachadh de leabhraichean G..

AquAid

AquAid

Tha sinne aig Comhairle nan Leabhraichean a’ tuigsinn gu bheil..