Naidheachdan


DUAISEAN NAN SGRÌOBHADAIREAN ÙRA 2020

DUAISEAN NAN SGRÌOBHADAIREAN ÙRA 2020

Tha Comhairle nan Leabhraichean agus Urras Leabhraichean na h..

Deichead de Leabhraichean Gàidhlig: 2010-19

Deichead de Leabhraichean Gàidhlig: 2010-19

Leis gu bheil an t-àm a’ teannadh dlùth ri deireadh na bliadhna, ..

Duais Dhòmhnaill Meek

Duais Dhòmhnaill Meek

Chaidh Duais Dhòmhnaill Meek a stèidheachadh ann an 2010 le taic ..

Leabhraichean Gàidhlig do Phàrantan

Leabhraichean Gàidhlig do Phàrantan

Tha Comhairle nan Leabhraichean mothachail air na duilgheadasan a..

Leum dhan Leabhar

Leum dhan Leabhar

Ma tha fèill-reic gu bhith aig an sgoil agaibh ro na làithean-sao..

Rannsachadh: Cleachdaidhean Leughaidh sa Ghàidhlig

Rannsachadh: Cleachdaidhean Leughaidh sa Ghàidhlig

Leughadh airson Tlachd – Cleachdaidhean Leughaidh sa Ghàidhlig ..

Bùithtean

Bùithtean

Bidh na bùithtean a leanas a' reic measgachadh de leabhraichean G..

AquAid

AquAid

Tha sinne aig Comhairle nan Leabhraichean a’ tuigsinn gu bheil..