Naidheachdan

Naidheachdan


Cothrom - LAS/IGNITE 2020

Cothrom - LAS/IGNITE 2020

Cothrom do sgrìobhadairean stèidhichte   Tha LAS/Ignit..

Duaisean nan Sgrìobhadairean Ùra 2020 - Fosgailte!

Duaisean nan Sgrìobhadairean Ùra 2020 - Fosgailte!

Tha Duaisean nan Sgrìobhadairean Ùra 2020, com-pàirteachas ea..

Innis dhuinn am facal Gàidhlig as fheàrr leat!

Innis dhuinn am facal Gàidhlig as fheàrr leat!

Tha sinne aig Comhairle nan Leabhraichean agus Urras Leabhraichea..

DUAIS DHÒMHNAILL MEEK 2019 - NA DUAISEAN

DUAIS DHÒMHNAILL MEEK 2019 - NA DUAISEAN

Iain Urchardan, neach-buannachaidh Duais Dhòmhnaill Meek 2019..

Cùrsa-deasachaidh trì latha, 26-28 Samhain 2019

Cùrsa-deasachaidh trì latha, 26-28 Samhain 2019

Cùrsa sgilean-deasachaidh còmhla ri Ruairidh MacIlleathain Cui..

Dè do sgeul? 2019

Dè do sgeul? 2019

  Dè do Sgeul?   Tha Urras Leabhraiche..

Duais Dhòmhnaill Meek

Duais Dhòmhnaill Meek

Chaidh Duais Dhòmhnaill Meek a stèidheachadh ann an 2010 le taic ..

Leabhraichean Gàidhlig do Phàrantan

Leabhraichean Gàidhlig do Phàrantan

Tha Comhairle nan Leabhraichean mothachail air na duilgheadasan a..

Leum dhan Leabhar

Leum dhan Leabhar

Ma tha fèill-reic gu bhith aig an sgoil agaibh ro na làithean-sao..

Rannsachadh: Cleachdaidhean Leughaidh sa Ghàidhlig

Rannsachadh: Cleachdaidhean Leughaidh sa Ghàidhlig

Leughadh airson Tlachd – Cleachdaidhean Leughaidh sa Ghàidhlig ..

A' Togail Coimhearsnachdan-leughaidh

A' Togail Coimhearsnachdan-leughaidh

  A’ toirt taic do leughadairean Gàidhlig aig a h-uile ìr..

Bùithtean

Bùithtean

Bidh na bùithtean a leanas a' reic measgachadh de leabhraichean G..

AquAid

AquAid

Tha sinne aig Comhairle nan Leabhraichean a’ tuigsinn gu bheil..

A'chuairt-litir

* Post-d:

* Ainm:

* Sloinneadh: