Fiosrachadh Postachd

Cosgaisean-postachd mar a tha iad an-dràsta:

 

 Postachd

   
 

 Rìoghachd Aonaichte

 An Roinn Eòrpa

 Eile

0 - 100g

                                                       £1.50

                                   £3.00

                                   £3.00

101 - 250g

                                                       £2.00

                                   £3.50

                                   £5.50

251 - 500g

                                                       £2.50

                                   £5.50

                                   £8.00

501 - 750g

                                                       £3.00

                                   £7.00

                                £11.50

751 – 1000g

                                                       £4.50

                                   £9.00

                                £14.00

1001 - 1250g

                                                       £5.50

                                £10.00

                                £17.50

1251 - 1500g

                                                       £6.50

                                £11.00

                                £19.50

1501 - 1750g

                                                       £7.00

                                £12.00

                                £23.00

1751 - 2000g

                                                       £8.00

                                £14.00

                                £25.50

2000 - 2500g

                                                       £9.50

                                £50.00

                                £50.00

2501 - 3000g

                                                    £10.00

                                £50.00

                                £50.00

3001 - 3500g

                                                    £10.50

                                £55.00

                                £60.00

3501 - 4000g

                                                    £11.00

                                £75.00

                                £75.00

4000g +

 Cuir £4.00 le gach 2000g

                                £75.00

                                £75.00