Farpaisean-sgrìobhaidh

Farpaisean-sgrìobhaidh

Seo liosta de dh'fharpaisean-sgrìobhaidh a tha a' cur fàilte air tagraidhean Gàidhlig. Gheibhear tuilleadh fiosraichaidh mu dheidhinn gach farpais air na làraich-lìn gu h-ìosal. Ma tha sibh eòlach air farpaisean eile nach eil air an liosta seo, nach cuir sibh fios thugainn agus cuiridh sinn iad ris.


Farpais Sgrìobhaidh Mhorton

Ceann-latha: 2 Ògmhios
Làrach-lìn: nts.org.uk
Thathar a' sireadh sgeulachd ghoirid no pìos bàrdachd a tha a’ togail air tè de 4 dealbhan à tasglann eachdraidheil Urras Nàiseanta na h-Alba (rim faicinn air an làrach-lìn


Farpais Bhàrdachd Baile na h-Ùige

Ceann-latha: 7 Ògmhios
Làrach-lìn: wigtownpoetryprize.com
Tha Farpais Bhàrdachd Baile na h-Ùige 2019 a-nis a' sireadh thagraidhean. Mar chomharra air Bliadhna UNESCO nan Cànan Dùthchasach, faodar bàrdachd Ghàidhlig a chur a-steach airson na prìomh dhuais, luach £1,500. Tha duais luach £500 fhathast ann airson bàrdachd Ghàidhlig a-mhàin.


A'chuairt-litir

* Post-d:

* Ainm:

* Sloinneadh: