Ficsean ùr - Luath Press

Ficsean ùr - Luath Press

LUATH PRESS – FICSEAN ÙR 2017

CUIREADH TAGRADH A CHUR A-STEACH

Pròiseact ùr ficsean ann an Gàidhlig ann an co-bhuinn ri Comhairle nan Leabhraichean

Cothrom-foillseachaidh

Tha Luath Press toilichte cuireadh a thoirt do nobhailichean ficsean ann an Gàidhlig na h-Alba a chur a-steach airson foillseachadh ann an 2017 no an dèidh làimh. Ma tha thu nad ùghdar le nobhail Gàidhlig dha inbhich (30,000 facal de dh’fhaid aig a' char as giorra: nobhailean a-mhàin), bhiodh iad fìor thoilichte cluinntinn bhuat.

Airson tuilleadh fiosrachaidh, cuir brath gu  gael@luath.co.uk

Neo cuir brath gu:  john AIG gaelicbooks DOT org

*

Ceann-latha dùnaidh: 04/01/2017

 

Cothrom-obrach (pàirt-uine)

Tha Luath a’ cur iomairt ùr ann am ficsean Gàidhlig air bhog ann an 2017. Tha iad a’ sireadh co-òrdanaiche deasachaidh pàirt-ùine (no neo-cheangailte/‘freelance’).

Airson tuilleadh fiosrachaidh, cuir brath gu  gael@luath.co.uk

Neo cuir brath gu:  john AIG gaelicbooks DOT org

*

Ceann-latha dùnaidh: 04/01/2017

 

A'chuairt-litir

* Post-d:

* Ainm:

* Sloinneadh: