Seirbheis Ghàidhlig

Seirbheis Ghàidhlig 21/05/19

Seirbheis Ghàidhlig

Dimàirt 21 Cèitean, 7.30f

Eaglais Shaor Dowanvale
35 Sràid Dowanhill, Partaig G11 5QR

Thig còmhla ris an Urr. Coinneach MacLeòid airson Seirbheis Ghàidhlig ann an Eaglais Shaor Dowanvale. Cluinnear triùir eadar-dhealaichte a' cur a-mach an loidhne agus bidh cothrom ann an t-eadar-theangachadh as ùire den Tiomnadh Nuadh agus leabhraichean creideimh eile a cheannach às dèidh na seirbheise.

Bidh tì, cofaidh agus sùgh ann agus tha fàilte chridheil air a h-uile duine.

A'chuairt-litir

* Post-d:

* Ainm:

* Sloinneadh: