Cur air Bhog - Samhradh 78

Cur air Bhog ann an Dùn Èideann - Samhradh 78

Dimàirt 16 Dàmhair 2018
6.30f - 8.00f
Blackwell's South Bridge, Dùn Èideann EH1 1YS

Cha b' ann buileach ga dheòin a chaidh Cailean Quinn a dh'Uibhist a Deas is gu uncail, an Dr Ruairidh MacGillìosa - banntrach Barrach aig deireadh a bheatha-obrach. Chan fhada, ge-tà, gum fairich is gum faic Cailean na buannachdan a th' ann a bhith a' cur seachad ùine air eilean eile far an ionnsaich e tòrr mu shlàinte, beul-aithris is daoine.

Thigibh còmhla ri Luath Press airson cur air bhog Samhradh '78 le Màrtainn Mac an t-Saoir. Sa chathair bidh an sàr-sheinneadair agus cleasaiche bhon phrògram 'Outlander' Gillebrìde MacIlleMhaoil

Tiogaidean an-asgaidh rim faighinn tro Eventbrite

A'chuairt-litir

* Post-d:

* Ainm:

* Sloinneadh: