Wee Write! 2018

Wee Write! An Cèitean 2018

*Seiseanan air an cur air dòigh a-rithist*

Bidh 4 seiseanan 'Leugh is Seinn le Linda' AN-ASGAIDH airson teaghlaichean aig Fèis Wee Write 2018!

Bidh na seiseanan uile ann an Leabharlann Mitchell ann an Glaschu. Tuilleadh fiosrachaidh bho www.ayewrite.com


Disathairne 19 Cèitean, 1.00f agus Didòmhnaich 20 Cèitean, 10.30m

Seisean airson teaghlaichean, ag amas air clann aois 0-2 agus pàrantan


Disathairne 19 Cèitean, 2.15f agus Didòmhnaich 20 Cèitean, 11.45m

Seisean airson teaghlaichean, ag amas air clann aois 3-5 agus pàrantan

A'chuairt-litir

* Post-d:

* Ainm:

* Sloinneadh: