Wee Write! 2018

Wee Write! 2018

Bidh 4 seiseanan 'Leugh is Seinn le Linda' airson teaghlaichean aig Fèis Wee Write 2018!

Bidh na seiseanan uile ann an Leabharlann Mitchell ann an Glaschu. Tiogaidean bho www.ayewrite.com


Disathairne 3 Màrt, 1.00f agus Didòmhnaich 4 Màrt, 10.30m

Seisean airson teaghlaichean, ag amas air clann aois 0-2 agus pàrantan


Disathairne 3 Màrt, 2.15f agus Didòmhnaich 4 Màrt, 11.45m

Seisean airson teaghlaichean, ag amas air clann aois 3-5 agus pàrantan

A'chuairt-litir

* Post-d:

* Ainm:

* Sloinneadh: