Fèis Leabhraichean Eadar-nàiseanta Dhùn Èideann

Fèis Leabhraichean Eadar-nàiseanta Dhùn Èideann

Comhairle nan Leabhraichean: 50 Bliadhna
Disathairne 11 Lùnastal, 7.00f - 8.00f (Baillie Gifford Corner Theatre)

Tiogaidean £8 / £6, rin ceannach bho làrach-lìn na Fèise

Ann an 2018, tha Comhairle nan Leabhraichean a' comharrachadh 50 bliadhna de thaic agus leasachadh do litreachas agus foillseachadh na Gàidhlig. Thig còmhla rinn airson taisbeanadh sònraichte le leughaidhean, òrain, ceòl agus dealbhan. Bidh Cathy NicDhòmhnaill na bean an taighe, còmhla ri measgachadh de rionnagan bho shaoghal na Gàidhlig.


Verse Dialogues and Poetic Translation
Disthairne 25 Lùnastal, 6.30f - 7.30f (Writers' Retreat)

Tiogaidean £8 / £6, rin ceannach bho làrach-lìn na Fèise

Bidh Marc Wringe bho Radio nan Gàidheal, ann an còmhradh le bàird Albannach is Èireannach, a' dèanamh luaidh air an dàimh làidir eadar cultar agus litreachais an dà dhùthaich. Bidh Maoilios Caimbeul agus Diarmuid Johnson a' bruidhinn air a' chruinneachadh aca, An Dà Anam, coluadar eadar dithis bhàrd ann an Gàidhlig na h-Alba is na h-Èireann, a tha a' togail ceistean air dè as urrainn do neach a chreidsinn anns an t-saoghal anns a bheil sinn beò.
Agus bidh dithis bhàrd ùr ann cuideachd bho dà thaobh Sruth na Maoile, Aifric Mac Aodha agus Niall O'Gallagher, a' bruidhinn air an cuid bàrdachd fhèin.

A'chuairt-litir

* Post-d:

* Ainm:

* Sloinneadh: