Cur air Bhog Leabhair - Alison Lang

Cuir air Bhog Leabhair - Alison Lang

Tha Luath Press a' cur fàilte chridheil oirbh, is iad a' cur air bhog Am Balach Beag a dh'Èisteadh aig Dorsan le Alison Lang. Anns an nobhail ùr aice, tha Alison a' meòrachadh air sgeulachdan agus carson a bhios daoine gan innse.

Dihaoine 20 Giblean, 5.30-7.00f
Quaker Meeting House, 7 Victoria Terrace, Dùn Èideann EH1 2JL

Tha an tachartas seo an-asgaidh ach feumar tiogaid a ghleidheadh tro Eventbrite, no bho Luath Press air 0131 225 4326

A'chuairt-litir

* Post-d:

* Ainm:

* Sloinneadh: