Fèis Aye Write! 2020 - Air a chur dheth

Tha tiogaidean a-nis ri fhaighinn airson Fèis Aye Write! ann an Glaschu eadar 12-29 Màrt 2020. Tha trì tachartasan Gàidhlig ann do dh'inbhich:

 

 • Dòmhnall Meek cuide ri Annella NicLeòid – Seòl mo Bheatha  ***Gu mì-fhortanach, tha an tachartas seo air a chur dheth ***
  Dihaoine 13 Màrt, 7.45f-8.45f - Leabharlann Mitchell | £6
  Bheir an eachdraidh-beatha aig an Ollamh Dòmhnall Meek, Seòl mo Bheatha, seallaidhean iongantach air a leanabachd ann an Tioradh, is e ga bhogadh sa Ghàidhlig. Ann an còmhradh le Annella NicLeòid (BBC Radio nan Gàidheal), bruidhnidh e cuideachd air a bheatha mar acadaimigeach a’ strì gun sguir gus cainnt a mhàthar a dhìon.
  Bidh eadar-theangachadh mar aon aig an tachartas seo do luchd-èisteachd nach eil fileanta sa Ghàidhlig.

 • Jim Carruth & Niall O’Gallagher – Bàird Baile Ghlaschu  ***Gu mì-fhortanach, tha an tachartas seo air a chur dheth ***
  Dihaoine 20 Màrt, 6.00f-7.00f - Leabharlann Mitchell | £6
  Thig còmhla ri dà Bhàrd Baile Ghlaschu, Jim Carruth agus Niall O’Gallagher airson oidhche làn bhàrdachd. Chaidh Niall na Bhàrd Baile Ghlaschu ann an 2019, is e a’ chiad bàrd Gàidhlig a fhuair an t-urram a-riamh. Tha Jim air a bhith san dreuchd bho 2014. Cluinnear cuid dhen obair as ùire aig an dithis aca aig an tachartas seo.

 • Mòrag Anna NicNèill & Mòrag Law – Sgeulachdan Goirid  ***Gu mì-fhortanach, tha an tachartas seo air a chur dheth ***
  Dihaoine 27 Màrt, 7.30f-8.45f - Leabharlann Mitchell | £6
  Feasgar còmhla ri dithis sgrìobhadair tàlantach a tha dìreach air cruinneachaidhean de sgeulachdan goirid a thoirt a-mach. Bidh daoine gu math dèidheil air An Tiortach Beag agus Sgeulachdan Eile le Mòrag Anna NicNèill agus Cuibhle an Fhortain le Mòrag Law, a tha làn aoibhneis, strì agus rudan neònach ris nach bithear an dùil!
  Bidh eadar-theangachadh mar aon aig an tachartas seo do luchd-èisteachd nach eil fileanta sa Ghàidhlig.

Bidh Aye Write a’ cur fios gu na tha air tiogaidean a cheannach ach am faigh iad na cosgaisean air ais.