Aye Write 2018

Aye Write! 2018

Tha tiogaidean a-nis ri fhaighinn airson Fèis Aye Write! ann an Glaschu eadar 15-25 Màrt. Tha ceithir tachartasan Gàidhlig ann do dh'inbhich:

 • Eadar Pinn is Guthan Binn: Gaelic Songwriting
  Dihaoine 16 Màrt, 18.00 - Leabharlann Mitchell
  Oidhche shònraichte ann an cuideachd triùir sheinneadairean is sgrìobhadairean òrain cliùiteach, Gillebrìde MacIlleMhaoil, Alasdair MacIlleBhàin agus Marcas Mac an Tuairneir. Bidh iad a’ còmhradh air mar a bhios iad a’ sgrìobhadh òrain agus na rudan a tha air buaidh a thoirt air cuid de na h-òrain Gàidhlig as aithnichte san latha an-diugh. Cluinnear cuid de na h-òrain beò cuideachd.

 • Òrain Ìleach
  Didòmhnaich 18 Màrt, 18.30 - Glasgow Royal Concert Hall
  Tachartas a’ comharrachadh òrain a tha cur an cèill spiorad Gàidhlig Ìle tro eachdraidh, dualchas agus àrainneachd phrìseil an eilein. Thàinig Òrain Ìleach (Acair) gu buil tro phròiseactan ionadail far an deach ath-nuadhachadh a dhèanamh air pìosan bàrdachd traidiseanta le bhith cur ceòl às ùr riutha. A bharrachd air còmhradh mun leabhair, cluinnear cuid de na h-òrain air an gabhail le seinneadairean is còisirean.

 • Am Balach Beag a dh’Èisteadh aig Dorsan
  Dihaoine 23 Màrt, 18.00 - Leabharlann Mitchell
  Bidh Alison Lang, a tha air cliù a chosnadh mar sgrìobhadair nobhailean, sgeulachdan goirid is sgriobtaichean, a’ cur nobhail ùr air bhog le Luath Press. Tha Tormod air a bheò-ghlacadh le sgeulachdan, mun eilean ’s mu na daoine a dh’fhalbh ’s a dh’fhuirich, agus mun t-saoghal mhòr air nach eil e eòlach… fhathast, co-dhiù.

 • Sgrìobhadh Sci-fi sa Ghàidhlig
  Dihaoine 23 Màrt, 19.45 - Leabharlann Mitchell
  Ciamar a nì thu saoghal ùr sa Ghàidhlig? Ciamar a chruthaicheas tu facail leithid stèisean-fànais, luathas-teichidh no saibeirneatach? Thig còmhla ri Tim Armstrong, Dàibhidh Eyre is eile, a bhios a’ còmhradh air ficsean saidheansail ùr sa Ghàidhlig is mar a thèid a’ ghnè a bhrosnachadh is a leasachadh san àm ri teachd.

Gheibhear tiogaidean airson a h-uile tachartas air làrach-lìn Aye Write


A'chuairt-litir

* Post-d:

* Ainm:

* Sloinneadh: