Leugh is Seinn le Linda 2018

Leugh is Seinn le Linda 2018

Tha Leugh is Seinn le Linda air ais!

Bidh Leugh is Seinn le Linda a’ gabhail àite ann am bùth Chomhairle nan Leabhraichean eadar 1-2f, gu h-àbhaisteach air an Disathairne mu dheireadh dhen mhìos (bheiribh sùil air a' chlàr-ama gu h-ìseal). Tha an tachartas seo freagarrach do chlann aois 0-5. Tha sinn a’ coimhead air adhart ri ur faicinn, bidh spòrs gu leòr ann!

Disathairne 27 Faoilleach

Disathairne 24 Gearran

Disathairne 24 Màirt

Disathairne 28 Giblean

Disathairne 26 Cèitean

A'chuairt-litir

* Post-d:

* Ainm:

* Sloinneadh: