Leugh is Seinn le Linda 2016/17

Leugh is Seinn le Linda 2016/17

Tha Leugh is Seinn le Linda air ais!

Bidh Leugh is Seinn le Linda a’ gabhail àite ann am bùth Chomhairle nan Leabhraichean eadar 1-2f, gu h-àbhaisteach air an Disathairne mu dheireadh dhen mhìos (bheiribh sùil air a' chlàr-ama gu h-ìseal). Tha an tachartas seo freagarrach do chlann aois 0-5. Tha sinn a’ coimhead air adhart ri ur faicinn, bidh spòrs gu leòr ann!

Disathairne 2 Sultain

Disathairne 23 Sultain

Disathairne 21 Dàmhair

Disathairne 25 Samhain

Disathairne 16 Dùbhlachd (Partaidh Nollaig)

A'chuairt-litir

* Post-d:

* Ainm:

* Sloinneadh: