Leugh is Seinn le Linda 2018

Leugh is Seinn le Linda 2018

Tha Leugh is Seinn le Linda air ais!

Bidh Leugh is Seinn le Linda a’ gabhail àite ann am bùth Chomhairle nan Leabhraichean eadar 1-2f, gu h-àbhaisteach air an Disathairne mu dheireadh dhen mhìos (bheiribh sùil air a' chlàr-ama gu h-ìseal). Tha an tachartas seo freagarrach do chloinn aois 0-5. Tha sinn a’ coimhead air adhart ri ur faicinn, bidh spòrs gu leòr ann!

Leis gu bheil na seiseanan aig Linda a' fàs nas trainge a h-uile mìos, feumaidh sinn a-nis iarraidh air pàrantan clàradh air Eventbrite airson tiogaidean an-asgaidh. (Chan fheum pàrantan tiogaid a ghleidheadh dhaibh fhèin!)


Disathairne 28 Giblean - Clàradh tro Eventbrite

Disathairne 26 Cèitean

Disathairne 30 Ògmhios (PartickFest)

A'chuairt-litir

* Post-d:

* Ainm:

* Sloinneadh: