Ath-fhosgladh na Bùtha

Tha bùth Chomhairle nan Leabhraichean air Sràid Achadh a' Mhansa ann an Glaschu a-nise fosgailte bho Diluain gu Dihaoine 10:00 gu 13:00 agus 14:00 gu 17:00. Seo bhidio a' sealltainn nan riaghailtean astarachadh sòisealta a tha sinn ag iarradh air custamairean leantainn fhad ’s a tha COVID-19 fhathast am measg an t-sluaigh. Chì sinn thu sa bhùth!