Buidheann-leughaidh Air-loidhne

Buidheann-leughaidh Air-loidhne

Tha Comhairle nan Leabhraichean agus e-Sgoil air buidhnean-leughaidh Ghàidhlig a stèidheachadh air-loidhne, ‘Leugh Leam'

PDF le cinn-latha nan seiseanan ann an 2018

 

Bidh na buidhnean a’ coinneachadh gach mìos airson bruidhinn mu dheidhinn nobhailean, sgeulachdan goirid agus leabhraichean neo-fhicsean anns a’ Ghàidhlig. Bidh dà bhuidheann ann: aon dhiubh do leughadairean nach eil cho misneachail, anns am bithear a' leughadh tro sgeulachd còmhla, agus an tèile do leughadairean nas adhartaiche, a bhios stèidhichte air còmhradh mu dheidhinn leabhraichean.

Tha e cho furasta ’s a ghabhas pàirt a ghabhail anns na buidhnean-leughaidh seo - chan fheumar ach coimpiutair le webcam agus maicreafòn. Tha e comasach do leughadairean Gàidhlig ann an sgìre no dùthaich sam bith pàirt a ghabhail annta. Chan fheum duine sam bith bruidhinn anns na seiseanan seo mura h-eil iad cofhurtail - faodar èisteachd ris a' chòmhradh airson Gàidhlig a chluinntinn.

Anns na seiseanan do luchd-ionnsachaidh, bithear a’ leughadh tro Glainne le Daibhidh Eyre, foillsichte le Sandstone Press. Bidh dà sheisean gach oidhche, aig 7.00f agus 11.00f BST. Thathar an dòchas gum bi an dàrna sheisean a' freagairt air leughadairean ann an roinnean-tìde eadar-dhealaichte.

 • Diardaoin 16 Lùnastal
 • Diardaoin 30 Lùnastal
 • Dimàirt 11 Sultain
 • Diardaoin 27 Sultain
 • Diardaoin 11 Dàmhair
 • Diardaoin 25 Dàmhair
 • Diardaoin 8 Samhain
 • Diardaoin 22 Samhain
 • Diardaoin 6 Dùbhlachd

Gheibhear lasachadh 20% air an leabhar ron choinneamh air an làrach-lìn againne leis a’ chòd LEUGHLEAM2.

Bidh seiseanan do leughadairean nas fileanta air na cinn-latha a leanas, aig 7.00f BST:

 • Dimàirt 28 Lùnastal- a' bruidhinn mu dheidhinn Ìmpireachd le Iain F. MacLeòid (lasachadh 50% air-loidhne leis a' chòd LEUGHLEAM3)
 • Dimàirt 25 Sultain- a' bruidhinn mu dheidhinn Mil san Tì le Seonag Monk (lasachadh 20% air-loidhne leis a' chòd LEUGHLEAM4)
 • Dimàirt 6 Samhain- a' bruidhinn mu dheidhinn Cailèideascop le Daibhidh Eyre (lasachadh 20% air-loidhne leis a' chòd LEUGHLEAM5)
 • Dimàirt 20 Samhain- a' bruidhinn mu dheidhinn Teas le Maoilios Caimbeul (lasachadh 50% air-loidhne leis a' chòd LEUGHLEAM6)
   

Ma tha thu airson pàirt a ghabhail anns a’ bhuidheann, cuir fios gu Shelagh Chaimbeul aig Comhairle nan Leabhraichean agus gheibh thu ceangal agus stiùireadh air mar a chleachdas tu Vscene.

A'chuairt-litir

* Post-d:

* Ainm:

* Sloinneadh: