Bùithtean

Bidh na bùithtean a leanas a' reic measgachadh de leabhraichean Gàidhlig. Ma tha sibh airson tuilleadh leabhraichean Gàidhlig fhaicinn ann am bùth anns an sgìre agaibh fhèin, nach cuir sibh fios chun Oifigear Reic is Margaideachd, agus cuiridh sinn fios thucasan.

Glaschu

 • Bùth Chomhairle nan Leabhraichean - 32 Sràid Achadh a' Mhansa, Glaschu G11 5QP
 • Abbey Books - 2 Well Street, Pàislig PA1 2SP (làrach-lìn)

Dùn Èideann

 • Blackwell's Bookshop - 53-59 South Bridge, Dùn Èideann EH1 1YS
 • The Lighthouse - 43-45 West Nicolson Street, Dùn Èideann EH8 9DB (leabhraichean Gàidhlig ri thighinn!) (làrach-lìn)

Na h-Eileanan Siar

 • The Baltic Bookshop - 8-10 Cromwell Street, Steòrnabhagh HS1 2DA
 • An Lanntair - Kenneth Street, Steòrnabhagh HS1 2DS
 • MacGillivrays - 20 Balivanich, Beinn na Fadhla HS7 5LA (làrach-lìn)

Obar Dheathain

 • Blackwell's University Bookshop - 99 High Street, Obar Dheathain AB24 3EN

A' Ghàidhealtachd

 • Achins Bookshop - Inverkirkaig, Loch an Inbhir, Lairg IV27 4LR
 • Ullapool Bookshop - Quay Street, Ulapùl IV26 2UE (làrach-lìn)
 • Highland Bookshop - 60 High Street, An Gearasdan PH33 6AH (làrach-lìn)