Duaisean nan Sgrìobhadairean Ùra 2018 - Na Sgrìobhadairean

Duaisean nan Sgrìobhadairean Ùra 2018 - Na Sgrìobhadairean


Alistair Paul

’S e gàirnealair à Eilean Arainn a th’ ann an Alistair Paul, agus bidh e cuideachd a’ cluich na fìdhle ann an còmhlan cèilidh. Ghabh e ùidh ann a bhith a’ sgrìobhadh sa Ghàidhlig nuair a bha e a’ cur ri chèile cruinneachadh de dhualchas às Eilean Arainn. Chòrd e gu mòr ris a bhith an sàs ann an seann sgeulachdan, òrain is bàrdachd agus tha sgrìobhadh a-nis na phàirt chudromach dhe bheatha.

Tha grunn phìosan sgrìobhaidh le Alistair foillsichte air an iris air-loidhne, Dàna, a’ gabhail a steach sgeulachdan goirid, bàrdachd, lèirmheasan is pìosan neo-fhicseanail air diofar chuspairean. Tha e a’ dèanamh fiughair ris a h-uile cothrom a thig an cois na duaise sa bhliadhna a tha ri thighinn.  

Cliog an seo airson earrann bho aon de na sgeulachdan goirid aig Alistair.


Calum MacFhionghain

Tha Calum MacFhionghain a' fuireach an Glaschu, far a bheil e ag obair na mhanaidsear aig Radio nan Gàidheal. Tha e fhèin agus a cho-sgrìobhadair, Seonag Monk, air cliù a chosnadh thairis air còrr is fichead bliadhna le bhith a' sgrìobhadh airson telebhisean, rèidio, agus àrd-ùrlar, agus thog iad duais airson Dà Là san Dàmhair aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2014.

Tha Calum air dà sgeulachd ghoirid agus pìos bàrdachd fhaighinn ann an clò ach seo a' chiad turas aige feuchainn air nobhail a sgrìobhadh. Tha e a' coimhead air adhart ri saoghal comadaidh fhàgail gu aon taobh agus feuchainn air cuspair a tha na tharraing mhòr dha - os-nàdar.  

Cliog an seo airson earrann bhon nobhail aig Calum.


Chaidh seo ùrachadh air 23 Faoilleach 2018


A'chuairt-litir

* Post-d:

* Ainm:

* Sloinneadh: