Cothroman sgrìobhaidh

Seo liosta de dh'fharpaisean-sgrìobhaidh agus chothroman eile a tha a' cur fàilte air tagraidhean Gàidhlig. Gheibhear tuilleadh fiosraichaidh mu dheidhinn gach cothrom air na làraich-lìn gu h-ìseal. Faicibh cuideachd farpais mhìosail Ficsean 50 Facal an seo.
Ma tha sibh eòlach air farpaisean eile nach eil air an liosta seo, cuiribh fios thugainn agus cuiridh sinn iad ris.

Poetry Scotland: Iris 101

Ceann-latha: Didòmhnaich 31 Faoilleach 2021
Làrach-Lìn: Poetry Scotland
Tha Poetry Scotland a’ sireadh thagraidhean bàrdachd airson iris 101. Cuir a-steach suas ri 3 dàin ghoirid (suas ri 50 loidhnichean) no 1 dàn fhada. Cha bu chòir dhan tagradh a bhith nas fhaide na 150 loidhnichean uile-gu-lèir. Faodaidh a’ bhàrdachd a bhith sa Bheurla, sa Ghàidhlig no an Albais agus air cuspair sam bith. Faic an làrach-lìn airson tuilleadh fiosrachaidh.

Ionad Sgrìobhadairean na h-Alba: Gairm airson thagraidhean

Ceann-latha: Didòmhnaich 31 Faoilleach 2021
Làrach-Lìn: Ionad Sgrìobhadairean na h-Alba
Tha Ionad Sgrìobhadairean na h-Alba a' cur fàilte air bàrdachd agus grad-fhicsean airson an treas paimhleid ann an sreath. Is e cuspair na h-iris seo 'Crìochan agus Iomaill'. Faodaidh tagraidhean a bhith sgrìobhte ann am fear sam bith de chànanan na h-Alba. Faid na h-obrach: suas ri 25 loidhne bàrdachd/300 facal grad-fhicsean. Faic an làrach-lìn airson tuilleadh fiosrachaidh.