Ficsean 50 Facal

Farpais Ficsean 50 Facal


Tha farpais Ficsean 50 Facal an Ògmhios le Urras Leabhraichean na h-Alba a-nis fosgailte is thathar a’ sireadh sgeulachdan Gàidhlig, ann an suas ri 50 facal, a tha stèidhichte air tràigh. Gheibh ùghdar na sgeulachd Ghàidhlig as fheàrr duais bho Chomhairle nan Leabhraichean.

Ceann-latha: meadhan-là air 3 Iuchar 2018.

Deiseil? Deònach? Sgrìobh! Clàr-iarrtais an seo.


Anns a' Chèitein, 's i Marie C. NicAmhlaigh a bhuannaich farpais Ficsean 50 Facal airson sgeulachd Ghàidhlig. B’ e an dùbhlan a chaidh a chur mu choinneamh sgrìobhadairean, sgeulachd mu dheidhinn lus annasach a sgrìobhadh ann an dìreach 50 facal. Mealaibh ur naidheachd, a Mharie, an dòchas gun còrd an duais bho Chomhairle nan Leabhraichean ribh!

Agus seo sgeulachd Marie:

Is iad flùraichean an dòchais dhòmhsa. Chan e na flùraichean àbhaisteach earrach mar tiuilip, lus a’ chrom-chinn agus an t-sòbhrag, ach na flùraichean cian-annasach Sleepy Snakeheads. A’ nochdadh gu dìleas anns a’ Mhàrt tro thalamh dorch, fuar, fliuch, grod le luibheach. Le cinn fhìnealta dhathte bhreac-phurpaidh.
Ath-bheothachadh nàdair.Sleepy Snakeheads, dealbh le Marie C. NicAmhlaigh

A'chuairt-litir

* Post-d:

* Ainm:

* Sloinneadh: