Ficsean 50 Facal

Farpais Ficsean 50 Facal


Tha farpais Ficsean 50 Facal na Samhna le Urras Leabhraichean na h-Alba a-nis fosgailte is thathar a’ sireadh sgeulachdan Gàidhlig anns a bheil blasad bìdh sràide a nochdadh ann an suas ri 50 facal. Gheibh ùghdar na sgeulachd Ghàidhlig as fheàrr duais bho Chomhairle nan Leabhraichean.

Ceann-latha: meadhan-là air 29 Samhain 2017.

Deiseil? Deònach? Sgrìobh! Clàr-iarrtais an seo.


Anns an Dàmhair, 's i Ailidh Kingham a bhuannaich farpais Ficsean 50 Facal airson sgeulachd Ghàidhlig. B’ e an dùbhlan a chaidh a chur mu choinneamh sgrìobhadairean, sgeulachd le cat dubh a sgrìobhadh ann an dìreach 50 facal. Meal do naidheachd, Ailidh, an dòchas gun còrd an duais bho Chomhairle nan Leabhraichean riut!

Agus seo an sgeulachd aig Ailidh:

Dà bhròg a' suidhe ris a' chagailt, cupa tì fuar air a' bhòrd.
Anns an leabaidh fhalamh, tha e a' feitheamh air gormanaich, agus an cat dubh a' tilleadh dhachaigh.
Aon latha, 's dòcha, bidh i a’ tilleadh mar bhean a-rithist.


A'chuairt-litir

* Post-d:

* Ainm:

* Sloinneadh: