Ficsean 50 Facal

Farpais Ficsean 50 Facal

Cèic

Tha farpais Ficsean 50 Facal na Sultain le Urras Leabhraichean na h-Alba a-nis fosgailte. Air a' mhìos seo thathar a’ sireadh sgeulachdan Gàidhlig, ann an suas ri 50 facal, far a bheil putain a' nochdadh. Gheibh ùghdar na sgeulachd Ghàidhlig as fheàrr duais bho Chomhairle nan Leabhraichean agus thèid an sgeulachd aca fhoillseachadh air an duilleig seo.

Ceann-latha: meadhan-là air 24 Sultain 2019.

Deiseil? Deònach? Sgrìobh! Clàr-iarrtais an seo.

 

Anns an Lùnastal, b' e Robbie MacLeòid a bhuannaich farpais Ficsean 50 Facal airson sgeulachd Ghàidhlig. B’ e an dùbhlan a chaidh mu choinneamh thagraichean, sgeulachd a sgrìobhadh, ann an dìreach 50 facal, far an robh cèic a’ nochdadh. Meal do naidheachd, Robbie, an dòchas gun còrd an duais bho Chomhairle nan Leabhraichean riut!

Agus seo sgeulachd Robbie:

“Chan fheum i bhith foirfe, chan fheum i bhith foirfe ...”

Shuath Ealaidh a bathais, a' fàgail stiall flùr air.

Uill, cha robh i foirfe. Bha dathan a' chòmhdaich-shiùcair — buidhe, geal, purpaidh, dubh — sgleòthach, a' measgachadh còmhla.

“Tha i foirfe.”

Sheall Comar oirre le gàire cho mòr ’s a chunnacas orra riamh.

A'chuairt-litir

* Post-d:

* Ainm:

* Sloinneadh: