Ficsean 50 Facal

Farpais Ficsean 50 Facal

Tha farpais Ficsean 50 Facal na Samhna le Urras Leabhraichean na h-Alba a-nis fosgailte. Air a' mhìos seo thathar a’ sireadh sgeulachdan Gàidhlig, ann an suas ri 50 facal, mu dheidhinn còmhradh. Gheibh ùghdar na sgeulachd Ghàidhlig as fheàrr duais bho Chomhairle nan Leabhraichean agus thèid an sgeulachd aca fhoillseachadh air an duilleig seo.

Ceann-latha: 26 Samhain 2019.

Deiseil? Deònach? Sgrìobh! Clàr-iarrtais an seo.

 

Anns an Dàmhair, b' i Vivienne Goodman (aois 11) a bhuannaich farpais Ficsean 50 Facal airson sgeulachd Ghàidhlig. B’ e an dùbhlan a chaidh mu choinneamh thagraichean, sgeulachd a sgrìobhadh, ann an dìreach 50 facal, far an robh màileid a’ nochdadh. Meal do naidheachd, Vivienne, an dòchas gun còrd an duais bho Chomhairle nan Leabhraichean riut!

Agus seo sgeulachd Vivienne:

 

‘Jill! Lìon do mhàileid a-nis. Tha sinn dol air saor-làithean dhan Spàinn.’

‘Tha mi, tha mi. Feumaidh mi mo dheise-snàimh, feumaidh mi m’ aodach. Tha cus rudan agam airson aon mhàileid! Ach cuiridh mis’ a h-uile rud anns a’ mhàileid seo. Tha e cho mòr ri ailbhean!’

A'chuairt-litir

* Post-d:

* Ainm:

* Sloinneadh: