Ficsean 50 Facal

Farpais Ficsean 50 Facal

 

Tha farpais Ficsean 50 Facal an Iuchair le Urras Leabhraichean na h-Alba a-nis fosgailte. Air a' mhìos seo thathar a’ sireadh sgeulachdan Gàidhlig, ann an suas ri 50 facal, far a bheil a’ ghealach a' nochdadh. Gheibh ùghdar na sgeulachd Ghàidhlig as fheàrr duais bho Chomhairle nan Leabhraichean agus thèid an sgeulachd aca fhoillseachadh air an duilleig seo.

Ceann-latha: meadhan-là air 30 Iuchar 2019.

Deiseil? Deònach? Sgrìobh! Clàr-iarrtais an seo.

 

Anns an Ògmhios, b' e Joe Sanders a bhuannaich farpais Ficsean 50 Facal airson sgeulachd Ghàidhlig. B’ e an dùbhlan a chaidh mu choinneamh thagraichean, sgeulachd a sgrìobhadh, ann an dìreach 50 facal, far an robh fònaichean-cluaise a’ nochdadh. Meal do naidheachd, Joe, an dòchas gun còrd an duais bho Chomhairle nan Leabhraichean riut!

Agus seo sgeulachd Joe:

Air an eilean, rachadh e a chadal ag èisteachd ri fiaclan a’ Chuain Shèimh a’ bìdeadh air a’ chladach urchair chloiche bhon taigh.
A-nise, gun chomas cadail air a’ chiad oidhche aig an oilthigh ann an Glaschu, cuiridh e cluasan a-steach is lorgaidh e liosta-chluich ‘ceòl na mara’ air Spotify.

 

A'chuairt-litir

* Post-d:

* Ainm:

* Sloinneadh: