Comhairle nan Leabhraichean | The Gaelic Books Council


Bidh bùth Chomhairle nan Leabhraichean dùinte eadar Disathairne 12 agus Disathairne 19 Dàmhair leis gum bi an luchd-obrach aig a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail. Tro Seachdain a’ Mhòid, bidh Comhairle nan Leabhraichean a’ reic leabhraichean aig Talla Chonsairt Rìoghail Ghlaschu bho Diluain 14-Dihaoine 18 Dàmhair. Thèid agaibh air òrdugh a chur air loidhne, ach cha tèid e dhan phost gus am fosgail a’ bhùth a-rithist air Diluain 21 Dàmhair.

Fàilte gu làrach-lìn Chomhairle nan Leabhraichean

Am Prìomh Bhuidheann airson Litreachas Gàidhlig na h-Alba

Fàilte gu làrach-lìn Chomhairle nan Leabhraichean, am prìomh bhuidheann a tha a’ cur taic ri sgrìobhadairean agus ri foillsichearan Gàidhlig na h-Alba, agus a tha ag àrdachadh ìomhaigh agus ruigsinneachd leabhraichean Gàidhlig ann an Alba agus gu h-eadar-nàiseanta.

Tha fiosrachadh mu obair Chomhairle nan Leabhraichean ri lorg air an làrach-lìn, cuide ri naidheachdan is dealbhan mu na tachartasan anns a bheil sinn an sàs. Tha sinn an dòchas gun còrd e ribh.

Ma tha sibh a’ lorg leabhraichean cloinne, ficsean ùr, ceòl Gàidhlig, no ma tha sibh airson Gàidhlig ionnsachadh, gheibh sibh leabhraichean tlachdmhor bho Chomhairle nan Leabhraichean. Gabhaidh leabhraichean agus ceòl Gàidhlig a cheannach air-loidhne bhon làrach-lìn seo, agus cuimhnichibh gu bheil bùth-leabhraichean spaideil againn aig cridhe baile Ghlaschu. Feuch gun tadhail sibh oirnn - bidh fàilte chridheil romhaibh!


Tha sinn a' moladh

Còig Duilleagan na Seamraig

Còig Duilleagan na Seamraig

CLÀR, 2019. 391 duilleag'S e Còig Duilleagan na Seamraig nobhail ..

£9.99

Bhon Phlateau dhan a' Chladach

Bhon Phlateau dhan a' Chladach

Clò a' Bhradain, 2019. 62 duilleagAnns a' chiad chruinneachadh bà..

£9.99

An Tiomnadh Nuadh

An Tiomnadh Nuadh

Comann Bhìoball na h-Alba, 2019. 435 duilleag.Còmhdach cruaidh.An..

£9.99

MacNis Beag agus Ogopogo / Wee MacNessie and Ogopogo

MacNis Beag agus Ogopogo / Wee MacNessie and Ogopogo

Ablekids Press, 2019. 24 duilleag. Tha Antaidh Mòrag air ..

£6.99

A'chuairt-litir

* Post-d:

* Ainm:

* Sloinneadh: