Saoghal Eile

Saoghal Eile

Le Màiri E. NicLeòid, foillsichte le Sandstone Press - ri fhaighinn san Lùnastal 2017.

An nobhail as ùire anns an t-sreath Lasag bho Sandstone Press.

Bha Eilidh daonnan a’ gabhail iongnadh dè seòrsa beatha a bh’ aig a seanair is a seanmhair anns a’ Bhaile Dearg, a chaidh a bhàthadh le sgeama Hydro bho chionn bhliadhnaichean. Tha rudeigin annasach ag èirigh dhi ri taobh an locha agus anns a’ mhionaid tha i air ais anns a’ bhaile mar a bha e, air chall san àm a dh’fhalbh gun dòigh a bhith tilleadh. Ciamar a tha i a’ dol a lorg slighe air ais dhan latha an-diugh?

A'chuairt-litir

* Post-d:

* Ainm:

* Sloinneadh: