Litreachas na Tìre

Litreachas na Tìre - òran, bàrdachd is sgeul

Le John Murray, foillsichte le Whittles Publishing. Ri fhaighinn san Lùnastal 2017

Tha an leabhar seo a' leantainn Leughadh Aghaidh na Tìre, agus tha e a' toirt iomradh air na h-àiteachan anns a' Ghàidhealtachd far an deach òrain, dàin is sgeulachdan a stèidheachadh. Thathar a' dèanamh sgrùdadh air sgrìobhaidhean Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir, Somhairle MacGill-eain agus Niall M. Gunn, agus tha fiosrachadh ann mu dheidhinn cultar na Gàidhlig.

A'chuairt-litir

* Post-d:

* Ainm:

* Sloinneadh: