Breab Breab Breab

Breab, Breab, Breab

Le Iain D. Urchardan, foillsichte le Acair - ri fhaighinn Diciadain 24 Cèitean 2017.

Thèid an leabhar seo a chur air bhog aig tachartas sònraichte mar phàirt den Fèis Litreachais aig Acair anns An Lanntair, Steòrnabhagh, aig 16.45 air Diciadain 24 an Cèitean.

An nobhail as ùire ann an sreath Aiteal bho Acair.

'Cluinnear guth an t-seanchaidh gu làidir anns a’ chruinneachadh seo, cheart mar gum biodh sinn ga èisteachd an tac an teine. Tha Iain D. Urchardan a’ cur blas traidiseanta air sgeulachdan an latha an diugh a tha air am breacadh le caractaran agus cainnte a dh’aithnicheadh duine sam bith a thogadh ann an coimhearsnachd Ghaidhealach, ged a bhruidhneas e air cuspairean a bhuineas ri iomadh àm agus àite.'A'chuairt-litir

* Post-d:

* Ainm:

* Sloinneadh: