Leugh is Seinn le Linda 2016/17

Leugh is Seinn le Linda 2016/17

Tha Leugh is Seinn le Linda air ais!

Bidh Leugh is Seinn le Linda a’ gabhail àite ann am bùth Chomhairle nan Leabhraichean eadar 1-2f, gu h-àbhaisteach air an Disathairne mu dheireadh dhen mhìos (bheiribh sùil air a' chlàr-ama gu h-ìseal). Tha an tachartas seo freagarrach do chlann aois 0-5. Tha sinn a’ coimhead air adhart ri ur faicinn, bidh spòrs gu leòr ann!


Disathairne 25 Màrt (a' leughadh Tòbaidh air Chall sa Bhaile Mhòr)

Disathairne 22 Giblean (a' leughadh Gheibh Sinn Cuilean)

Disathairne 27 Cèitean (a' leughadh Oidhche Mhath Tractar)

Disathairne 24 Ògmhios - Fèis Taobh an Iar

A'chuairt-litir

* Post-d:

* Ainm:

* Sloinneadh: